måndag 5 februari 2018

Företagskalender - Februari

Årsrapporterna fortsätter dimpa in under februari, och således även bolagens föreslagna utdelning. Den slutgiltiga utdelningen fastställs först under årsstämman vilken går av stapeln strax innan ex-dagen, men det är sällan denna skiljer sig från den föreslagna utdelningen. Det är med andra ord spännande tider då man får se om ens favoritbolag höjer, sänker eller behåller utdelningen från förra året.

I och med att utdelningar blir kända kan man beräkna hur stor summa som kommer utbetalas under året. Mitt mål är att erhålla minst 10 000 kronor i samlade utdelningar under 2018.
Här är de datum jag personligen ser fram emot då resten av bolagen i Utdelningsportföljen meddelar årets utdelning:

6 februariAxfood
Resurs
Swedbank
7 februariDedicare
eWork
Handelsbanken
8 februariAcando

ICA Gruppen
9 februariKinnevik
14 februariKindred

Swedish Match
16 februariDrillcon
Hemfosa
22 februariCoor
SJR

Jag har en relativt strikt strategi som går ut på att köpa aktier för en lika stor summa varje månad. Jag hoppas på detta vis inte bara pricka börsens toppar utan även dalarna. Detta gör dock att (i kombination med att de flesta bolag fortfarande delar ut under våren) jag bara hinner investera ungefär en tredjedel av den totala summa jag ska köpa för under året innan bolagen delar ut.
Därför är det glädjande att fler bolag börjar med interimsutdelning, vilket innebär att utdelningen delas upp och utbetalas under fler tillfällen per år. Detta gör att jag hinner investera större del av mina pengar och på så vis även få utdelning för dessa under samma kalenderår.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar