torsdag 15 december 2016

Sålt Atlas och Tele2, minskat i HM

Har svårt att hålla fingrarna borta från utdelningsportföljen då jag är inne dagligen och kollar till mitt innehav. Inte helt rätt tillvägagångssätt då jag ju investerar långsiktigt, men tycker att de förändringar jag gör inte är basera på känslor utan relativt välavvägda. Dessutom är det ju jävligt skönt att plocka in ett bra bolag och inget fel med det? Att kontinuerligt omvärdera sin investeringsstrategi är både sunt och spännande!

Sålde av hela innehavet i Atlas Copco då nuvarande nivåer motsvarade en direktavkastning under 3%, vilket är min gräns. Att öka i Atlas i denna nivå var inget alternativ och då jag gärna vill hålla en jämn vikt mellan bolagen i portföljen, och behålla den lilla post jag hade kändes inte rationellt. Vill dessutom minska antalet bolag från nuvarande 25 till mer överskådliga siffror så jag valde att släppa Atlas till förmån för bättre portföljöversikt.
Sålde Atlas med 20% vinst inklusive utdelning.

Tele2 har jag länge tänkt sälja och nu kändes timingen rätt. Har helt enkelt ingen vidare känsla för Tele2, då jag tidigare har varit kund hos dessa men nu gått vidare till Telenors Vimla. En bra regel att ha när man äger aktier är att själv nyttja bolagets produkter av den enkla anledning att dessa ska vara de bästa marknaden kan erbjuda. Tele2 lockar inte som konsument och inte då heller som aktieinnehav. Hela innehavet avyttrades med en vinst på 3,5%.

Kapade ungefär halva innehavet i HM i slutet av november då bolaget viktade upp emot 10% av portföljvärdet vilket jag inte tycker bolaget riktigt förtjänar. HM har alltid setts som en trygg hamn men just nu med stark dollar och klen försäljning känns det inte bekvämt att ha en så stor andel HM, då jag tror att kursen kan ramla ner emot 200 kronor och utdelningen kan vara i farozonen om inte marginalerna förbättras.
Sålde med vinst vilket var trevligt, och den bunt HM jag behåller får räknas lite som ett riskinnehav med GAV på 261 kr.

Med dagens HM rapport som facit i hand kan jag konstatera att regalskeppet HM verkar vara på drift från den trygga hamnen. Kommer eventuellt öka innehavet om vi ser nivåer kring 220 kronor. Tills dess är det köpstopp på aktien.