måndag 4 december 2017

Skatteplanera inför 2018

Senaste Sparpodden tog upp den nya skatten för Investeringssparkonto och Kapitalförsäkring och hur detta påverkar ditt sparande.
Den nya skattesatsen för 2018 blir 0.447% av ditt portföljvärde. Har du till exempel 100 000 kronor i ett ISK/KF, hamnar alltså schablonbeskattningen på runt 447 kronor.
Detta gör dock att det inte är lika gynnsamt att ha alla typer av sparande i konton av dessa typer, och att man bör se över sina skatteutgifter inför årsskiftet.

Det hela bubblar ner till om dina investeringar avkastar mer än 1.5% under 2018.

Gör de det, är det skattemässigt gynnsamt att ha dessa i ISK/KF. Är avkastningen lägre än denna procentsats, är ett traditionellt Aktie- och fondkonto, eller VP-konto som det även kallas, att föredra. Schablonbeskattningen kommer nämligen dras på innehavet i ISK/KF oavsett hur dina investeringar avkastar.

I stort sett kan man säga att aktier och högavkastande fonder hör hemma i ISK och KF där det  fortfarande är mer gynnsamt rent skattemässigt.

Däremot, är du en som sparar i räntefonder är det högst aktuellt att fundera över att ha dessa i ett VP-konto istället. Orsaken är att dessa fonder historiskt sett haft relativt låg årlig avkastning kring 1-2 % och avkastningen riskerar därmed att bli lägre än den beräknade skattesatsen på 1.44% i ISK/KF. Beskattningen kommer alltså överstiga avkastningen.

Just därför är det finurligt att ha dina räntefonder i VP-konto. Det finns dock något som heter Fondskatt vilket är en schablonskatt på 0.12% om det samlade innehavet i fonder överstiger 50 000 kronor i ditt VP-konto.
Fondskatten beräknas på fondinnehav i VP-konto den 1:a januari varje år, så om du nu funderar på att flytta innehav i räntefonder eller andra fonder till VP-konto, gör detta tidigast den 2:a januari för att undvika beskattningen.
Om du har räntefonder i ISK/KF och känner för att gå lite längre men skatteplaneringen: sälj dina räntefonder innan 31:a december och flytta pengarna från ISK/KF för att slippa beskattning för sista kvartalet. Pengarna kan du placera i t.ex. ett sparkonto innan du för över dessa till VP-konto efter 1:a januari.

Lyssna på hela avsnitter här:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar