måndag 23 april 2018

10 000 i utdelningar under 2018

I början av året funderade jag över hur mycket jag skulle få utdelat under 2018. Jag satte ett någorlunda ambitiöst mål på minst 10 000 kronor vilket är en ökning med 61% jämfört med inkomna utdelningar under 2017. Jag dokumenterade dessa tankar i ett inlägg som ni kan läsa här.

Idag har jag glädjen att presentera att jag preliminärt nått mitt mål då årets totala utdelningar beräknas inbringa 10 008 kronor! Den magiska gränsen passerades i och med ett mindre köp i BillerudKorsnäs under förmiddagen.
Då bolagsstämmorna är avklarade och samtliga utdelningar är spikade riskerar inte utdelningsplanen att ändras så länge jag inte säljer något av mina innehav. Just nu känns dock Utdelningsportföljens innehavsviktning stabil och jag har inga planer på avyttringar.

Hittils har jag under året inkasserat utdelningar för 4725 kronor vilket är lite mindre än hälften av årets totala utdelningar.
Bland de bolag som ännu inte delat ut märks främst Investor som är mitt näst största innehav efter Castellum. Båda dessa bolag delar ut vid två tillfällen per år vilket gör återinvesteringar särskilt lukrativa.
Jag fortsätter som vanligt med månatliga inköp i portföljen och kommer naturligtvis inte bara fylla på med bolag som återstår att dela ut under året, utan jag tar redan nu plats inför framtida utdelningssäsonger.

Min fundering är nu: klarar jag att komma upp i 11 000 kronor i totala utdelningar för 2018? Av årets 46 utdelningstillfällen har jag mottagit 17 utdelningar. Det återstår alltså 29 utdelningar att se fram emot innan 2018 är till ända. För att lyckas med detta måste alltså varje återstående utdelning höjas med i snitt 35 kronor.
En spännande utmaning som kommer fungera som en välbehövlig morot nu när utdelningssäsongen nästan är över för denna gång.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar