fredag 3 november 2017

Aktiearbitrage - Vad är det?

Personen på bilden har inget samband med artikeln.

Arbitrage är en term för att utnyttja en obalans i prissättning mellan marknader, kort och gott. I detta fall pratar vi aktiearbitrage, men det går även att applicera på valuta, obligationer, certifikat, råvaror, hockeybilder etc.

En definition av ordet arbitrage hos Wikipedia säger följande:
"En transaktion som inte involverar något negativt kassaflöde och i något läge skapar ett positivt kassaflöde, enkelt uttryckt en riskfri vinst."

Riskfri vinst, finns det något sådant? Jodå, det gör det faktiskt!

Ett exempel är att ett bolags aktier prissätts olika, vilket vanligtvis är fallet mellan A, B eller C aktier. Skillnaden i pris mellan aktier kallas spread, och det är på den du kan tjäna pengar.
Anta att du äger A-aktien vilken för tillfället är dyrare än B-aktien. Då kan du med stor säkerhet sälja dina A-aktier och köpa samma antal B-aktier. Mellanskillnaden, efter courtage, blir vinsten.
Personligen brukar jag vid tillfälle vikta mellan Handelsbanken och SEB, då aktierna erbjuder en fin liten riskfri vinst till och från.
Ett exempel är att du äger 1000 SEB A aktier och en aktie kostar 100 kronor. Du ser att priset för en SEB C-aktie är 99 kronor. Säljer du A-aktierna för 100 kronor och köper lika många C-aktier för 99, så har du gjort en vinst på 1000 kronor.

Tänk på att courtagekostnaden tillkommer. Har du Avanza Mini som undertecknad, betalar du minst 1 krona eller 0,25% per transaktion. För två transaktioner blir det således 0,5%. Spreaden (skillnaden i pris) mellan aktierna du arbitrerar bör således ligga över 0,5% för att transaktionen ska resultera i vinst.

Det finns ett flertal bra (bättre?) artiklar med mer information om arbitrage, bland annat hos Spreadmash.
Det finns även en intressant bok på ämnet arbitrage som heter Warren Buffett and the Art of Stock Arbitrage.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar