måndag 3 april 2017

Utdelningsportföljen - Månadsrapport mars + 1a kvartalet

Det är mycket trevligt att vi nu är inne i utdelningssäsongen! I kombination med vårvintern är detta den bästa tiden på året enligt mig. 😃

Utdelningar
Månadens tabell bjuder inte på några större överraskningar. Jag har ökar i samtliga innehav och därmed har även utdelningarna rent procentuellt ökat explosionsartat under senaste året.
Jämförelsen med 2016 blir lite ojämn då utdelningarna från Holmen kom in under april förra året, medan fallet var det motsatta för SEB som delade ut i mars.

BolagUtdelning 2017Utdelning 2016Ändring %
Axfood27090300%
Castellum24349496%
Holmen120April-
Nordea33389374%
SEBApril52-
Mars966280345%
20171175
20161654
Summa utdelningar sedan portföljstart2829

Ändring i portföljen
Köpt: Resurs Holding
Jag har plockat in en mindre post av denna nischbank, som erbjuder en utdelning över 5,5%. Har som tidigare gjort inriktningen på att boosta direktavkastningen över 5% och om det är något folk gillar är det att låna pengar.
Aktieposten kan ses som en bevakningspost och jag fortsätter utvärdera om jag ska öka eller inte under de kommande månaderna som leder fram till x-datum i början av maj.

Sålt: Byggmax
Aktien har legat och lyst rött i stort sett sedan dag ett i portföljen, och jag fick under mars ett fint tillfälle att sälja till skapligt pris. Affären slutar på minus (fjolårets utdelning inräknat) och resultatet hamnar på minus 90 kronor vilket motsvarar värdeminskning på 6.4%.
Aktien har efter avyttringen fortsatt söderut.

PortföljutvecklingMars var en riktigt svängig månad rent indexmässigt, vilket erbjöd en hel del bottenfiske. Dock har jag inte varit i form och särskilt aktiv på börsen och har missat de riktigt fina, röda dagarna.

Trots att en del utdelning har trillat in har portföljens innehav drabbats av nedgång där bland annat Acando (som utgör cirka 3.5% av portföljen) tappat uppemot 6%. H&M har inte heller haft någon vidare utveckling under mars men det innehavet utgör inte heller någon större del av portföljen.

Swedbank leder nedgången under mars med -7% men där har inte utdelningen kommit in ännu. Samma gäller för SEB och Handelsbanken. Samtliga dessa har x-datum i mars men utdelningen trillar in först under denna vecka, så grafen blir lite missvisande.
Den kommande utdelningen från dessa aktier motsvarar ungefär 70% av nedgången, så om man ska vara petig har portföljen backat cirka 0.3% vilket ändå är sämre än jämförelseindex.

Portföljutveckling - 1a kvartalet 2017Hittills har året sett bra ut, men portföljen har inte överpresterat index. Även om det inte är ett realistikst mål långsiktigt, så tror jag på att sikta högt!
Portföljen värde peakade under februari och då nåddes även milstoplen 100 000 kronor i portföljen och en avkastning på 10 000 kronor.
Det ska bli desto mer spännande att summera 2a kvartalet och första halvåret i början av juli då i stort sett samtliga bolag har delat ut för 2017. Då fler och fler bolag nu väljer att dela ut halvårsvis kanske det är sista våren som vi ser detta mönster med kraftig utveckling under vårkanten. Det skulle dock liva upp den annars så trista hösten. Den som lever få se under årsstämmorna 2018!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar